คาถาศักดิ์สิทธิ์โชค เฮง ร่ำรวย

คาถาเงินล้าน คาถาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ เรียกทรัพย์ค้าขาย เจริญรุ่งเรื่อง

ว่าด้วยเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นของความเชื่อที่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัย เพราะนอกจากการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันทั้งการทำงาน การค้าขายต่างๆแล้ว นอกจากเราจะใช้ความเก่งความพยายามแล้ว สิ่งหนึ่งที่เรามีให้เป็นกำลังใจ เป็นพลังเสริมบารมีมาตลอดนั้นคือ พระคาถาที่เรามีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั้นเอง

“คาถาเงินล้าน” เป็นคาถาพระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้รับมาจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) มีความเชื่อเป็นคาถาสิ่งศักดิ์ องค์สมเด็จฯ อนุญาติให้พุทธบริษัทใช้เป็นสาธารณะ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงิน และมีความเชื่อว่ายิ่งสวดทุกวันยิ่งจะให้เกิดผลดีแก่ชีวิตเรา

การสวดบูชาคาถาเงินล้านนั้น จะให้เกิดสัมฤทธิ์ผลนั้น เราต้องมีศีล สมาธิ ปัญญา จิตใจตั้งมั่น ศรัทธาในพระคาถาและพระรัตนตรัย และย่อมอาศัยความสม่ำเสมอในการสวดทุกๆวัน วินัยในการสวดย่อมเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอานุภาพของพระคาถาจะช่วยปัดเป่าอุปสรรค สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งงปวงออกไป เร่งให้เกิดผลเร็วขึ้นและเสริมบุญ หนุนนำแต่สิ่งดีๆในการทำมาหากิน
ขอบคุณรูปภาพต้นฉบับ จากเว็บไซต์ : www.asiamorningnews.net

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

(บันทึกไฟล์เก็บไว้สวดได้)

 

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

คาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

 

(บูชา 9 จบ )

(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)
(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)

 

ความหมาย

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

อย่างไรก็ดี ในการสวดพระคาถาเงินล้านย่อมเป็นสิ่งที่หนุนนำ ให้เรามีชีวิตที่ดี เจริญก้าวหน้า ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง มีจิตใจร่มเย็นเป็นสุข พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจักประกอบให้เราประสบความสำเร็จได้นั้นย่อมเป็นความพยายามและการลงมือปฏิบัติอีกด้วย
ขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจ สิ่งใดทั้งปวง ก็จะประสบความสำเร็จได้

ขอให้โชคดีมีความสุข