How Toไอที

กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าด้วย Analytics

เชื่อว่าหลายท่านที่ทำการตลาด Ecommerce มีหน้าร้านบนเว็บไซต์ เราคงเคยได้ยินคำว่า กลุ่มเป้าหมายลูกค้า ในบทก่อนหน้านี้ผมเคยสร้างบทเรียนขั้นตอนการ ติด Search Console และการติดตั้ง Analytics เพื่อดูประสิทธิภาพของ เว็บไซต์ และพฤกรรมของฃูกค้าของเรา เราคงพอวิเคราะห์และประเมินออกแล้วว่าแนวทางที่จะทำการตลาด จะเป็นอย่างไร จะไปในทางทิศไหน

สำหรับในบทนี้ผมกำลังพูดถึงในกรณีที่เรา ต้องจะสร้างกลุ่มเป้าหมายลูกค้า หรือเรียกง่ายว่า เก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ หรือดูสินค้าเรา เพื่ออะไรครับ ก็เพื่อเราจะไปทำการตลาดหากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ หรือเรียกว่า การทำ Remarketing โดยมีขั้นตอนการทำตามนี้ครับ ผมจะพาทำแบบขั้นตอนๆไปนะครับ
 

* All Users คือการสร้าง Audience ที่เข้าชมเว็บไซด์ของเราในทุกๆหน้า

* New Users คือการสร้าง Audience ที่เข้าเว็บไซด์ของเรา แต่จะนับเฉพาะที่เป็น Users ใหม่

* Returning Users คือการสร้าง Audience ที่เข้าชมเว็บไซด์ซ้ำ มากกว่า 1 ครั้ง

* Users who visited a specific section of my site คือการสร้าง Audience ที่เข้าชมเว็บของเราโดยจะเน้นเก็บเฉพาะเป็นบางหน้าแยกออกมาต่างหากจาก audience แบบ all users จะใช้ในกรณีที่เราอยากแยกกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มออกมาเพื่อทำ remarketing เฉพาะหน้านั้น เช่น หน้าที่เป็น Product Catagory หรือ Product เป็นต้น

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการสร้าง audience 4 แบบข้างต้นก่อน ส่วนการสร้าง audience แบบ completed a goal conversion และ completed a transaction จะยังไม่ขอกล่าวถึง เนื่องจากทั้ง 2 แบบ จะต้องมีการตั้งค่า goals หรือเป้าหมายเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากอยู่พอสมควร จะขอแยกเป็นการสร้าง goals แบบต่างๆ และการสร้าง audience จาก goals ที่สร้างไว้แล้ว เป็นอีกบทความ

  • การสร้าง Audience แบบ All Users, New Users, และ Returning Users มีขั้นตอนง่ายๆเพียงเลือกประเภท Audience แล้วกำหนดจำนวนวันที่ตั้งการเก็บ Audience

เลือก audience แบบ all users จากนั้นใส่จำนวนวันที่จะให้เก็บข้อมูล users (แนะนำขั้นต่ำ 15 วัน สามารถตั้งได้สูงสุด 540 วัน แล้วแต่ความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าและสินค้า)

เช่นเดียวกันกับใน audience แบบ New Users และ Returning Users

 

  • สำหรับ audience แบบ Users who visited a specific section of my site ให้เลือก “แก้ไข” (รูปดินสอ)

 

จะมีหน้า Audience Builder >> Conditions เลือก Page >> contains และใส่ Part ของ url ที่เราต้องการเก็บ audience เช่นถ้าเป็นหน้า www.mywebsite/product/product-01 ให้เราใส่ /product/product-01

จากนั้นกด Applyจากนั้นตั้งชื่อ audience และกด Next step

Audience destinations ให้เพิ่มจุดหมายที่สามารถนำ audience ไปใช้ได้ซึ่งก็คือ google ads ที่เราผูกไว้กับ google analytic นี้

จากนั้นกด Publish

เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการสร้างกลุ่มเป้าหมายไว้สำหรับการทำการตลาดแบบ Remarketing ของเราต่อไป