วันพระเดือนพฤศจิกายน2561 วันพระ ปี 2561 ตลอดทั้งปี

วันพระ ปี 2561 ตลอดทั้งปี วันพระเดือนพฤศจิกายน2561  

วันพระ เดือนมกราคม 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา) ปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา)

วันที่ 16 มกราคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีระกา)

วันที่ 24 มกราคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีระกา)

วันที่ 31 มกราคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีระกา)

 

วันพระ เดือนกุมภาพันธุ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีระกา)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีระกา)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีระกา)

 

วันพระ เดือนมีนาคม 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีระกา) วันมาฆบูชา

วันที่ 9 มีนาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(1) ปีระกา)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(1) ปีระกา)

วันที่ 24 มีนาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีจอ)

วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีจอ)

 

วันพระ เดือนเมษายน 2561

วันที่ 8 เมษายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(4) ปีจอ)

วันที่ 14 เมษายน 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีจอ) วันสงกรานต์

วันที่ 22 เมษายน 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ)

วันที่ 29 เมษายน 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ)

 

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ) วันวิสาขบูชา

 

วันพระ เดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ) วันอัฏฐมีบูชา

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีจอ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีจอ)

 

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีจอ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีจอ)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(8 8) ปีจอ)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง( 8 8) ปีจอ) วันอาสาฬหบูชา

วันเที่ 28 กรกฎาคม 2561 (แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(8 8) ปีจอ) วันเฉลิมฯ ร.10,วันเข้าพรรษา

 

วันพระ เดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีจอ)

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีจอ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีจอ)

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีจอ)

 

วันพระ เดือนกันยายน 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีจอ)

วันที่ 9 กันยายน 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีจอ)

วันที่ 17 กันยายน 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีจอ)

วันที่ 24 กันยายน 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีจอ

 

วันพระ เดือนตุลาคม 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีจอ)

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีจอ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีจอ)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีจอ) วันออกพรรษา

 

วันพระเดือนพฤศจิกายน2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีจอ)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีจอ)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีจอ)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีจอ) วันลอยกระทง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีจอ)

 

วันพระ เดือนธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีจอ)

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีจอ)

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีจอ)

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีจอ)

 

“ขอให้ทุกคนยิ้มรับวันใหม่ที่ดีขึ้น ขอให้ชีวิตดีขึ้น”

วันสำคัญและข่าวสารอัพเดจใหม่ๆ ที่นี่  itemUpdate

Total Page Visits: 141 - Today Page Visits: 3