ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน – ปีชวด) ปฏิทิน ปีกุน 2563

ปฏิทิน ปีกุน 2563 คริสตศักราช 2020 , มหาศักราช 1941 – 1942 , รัตนโกสินทร์ศก 238 – 239
เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382 , อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

ปฏิทิน ปีกุน 2563

ปฏิทิน วันพระเดือนมกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน วันมาฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวดวัน

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด วันออกพรรษา

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปี ชวดวันลอยกระทง

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

Total Page Visits: 1261 - Today Page Visits: 16